Aspick – V kruhu

společný projekt

Dalibora Vašinky a Michala Smolana

Pop-rocková hudební inscenace, podklady pro nastudování k dispozici.

Poslechni si ukázku.